Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego - 30 września

Patrzeć z perspektywy Krzyża - 28 września

Wierzyć, a naśladować - 27 września

Odbudować świątynię swojego serca - 26 września

Pod sztandarami Maryi w walce z szatanem - 25 września

Słuchać, wypełniać i zatrzymywać słowo Boże! - 24 września

Czy „Tirówki” wyprzedzą nas do królestwa Bożego - 19 września

Zagubić Jezusa, wcale nie jest trudno - 18 września