Czy te hasła spłowiały?

Na ziemi | Biblioteka Markiewicza