Przetarg ofertowy do zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym”. Etap II - zakup i dostawa wyposażenia do Warsztatów Szkolnych

facebook twitter

09-03-2023

W związku z przyznaniem środków finansowych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie” w wysokości 1 850 000,00 zł, rozpoczynamy realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym służącego rozwojowi szkoły.

Zapytanie ofertowe [pobierz]

Formularz oferty wraz z oświadczeniami warsztaty (1) [pobierz]

Projekt Umowy warsztaty (1) [pobierz

Protokół z otwarcia ofert - etap II [pobierz]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Etap II [pobierz]

 

Podobne artykuły