Przetarg ofertowy do zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Zakup wyposażenia dla Internatu Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym” – Etap I

facebook twitter

31-01-2023

W związku z przyznaniem środków finansowych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie” w wysokości 1 850 000,00 zł, rozpoczynamy realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym służącego rozwojowi szkoły.

Zapytanie ofertowe [pobierz]

Zał. 1 do ZO Formularz oferty wraz z oświadczeniami [pobierz]

Zał. 2 do ZO 1_Dokumentacja projektowa [pobierz

Zał. 2 do ZO 2_Dokumentacja projektowa [pobierz]

Zał. 2 do ZO 3_Dokumentacja projektowa [pobierz]

Zał. 2 do ZO 4_Dokumentacja projektowa [pobierz]

Zał. 3 do ZO Przedmiar robót [pobierz]

Zał. 4 do ZO Projekt umowy [pobierz]

Protokół z otwarcia ofert [pobierz]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [pobierz]

 

Podobne artykuły