W Miejscu Piastowym ruszyła budowa hali sportowej

facebook twitter

31-01-2023

W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym staraniem Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz Dyrektora Szkoły ks. Leszka Przybylskiego, rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej inwestycji p.n. "Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym".

W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym staraniem Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz Dyrektora  Szkoły ks. Leszka Przybylskiego, rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej inwestycji p.n. "Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym".

Od 20 września 2021 roku  trwają prace na budowie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na 16 miesięcy. 

Od 20 września 2021 roku  trwają prace na budowie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na 16 miesięcy. Nowy obiekt znacząco podniesie jakość zajęć wychowania fizycznego, umożliwi uatrakcyjnienie form ich prowadzenia, stworzy również możliwość organizacji na terenie szkoły wydarzeń o charakterze masowym, szczególnie w obszarze kultury fizycznej i sportu. Przyszła hala sportowa stanie się obiektem, który stanowić będzie kolejny element realizowanego przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła kampusu szkolno – zakonnego w Miejscu Piastowym. Powstający obiekt stanowić będzie również fragment bazy logistycznej w wypadku mogących się zdarzyć okoliczności kryzysowych.

Dnia 18 października 2021 r. odprawiono Mszę Świętą z prośbą o Boże błogosławieństwo w realizacji projektu. Poświęcenia placu pod budowę dokonał Ekonom i Radca Generalny ks. Jerzy Sosiński. Całkowita wartość zadania pn.: "Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym" to 8.783.965,15 zł, w skład której wchodzi dofinansowaniew wysokości 4 000 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W roku 2021 przedsięwzięcie realizowane jest przy znaczącym wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego o wartości 3 028 502,61 zł., z czego 2 000 000,00 zł stanowi dotacja celowa ze środków KPRM.

Podobne artykuły