Zapytanie ofertowe do zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym” – Etap III.

facebook twitter

29-03-2023

W związku z przyznaniem środków finansowych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie” w wysokości 1 850 000,00 zł, kontynuujemy realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym służącego rozwojowi szkoły.

Zapytanie ofertowe. Etap III [pobierz]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego -  Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt Umowy [pobierz]

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Zestawienie wyposażenia [pobierz]

Protokół z otwarcia ofert. Etap III [pobierz]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Etap III [pobierz]

 

Podobne artykuły