Różaniec - tajemnice światła

facebook twitter

01-10-2020

Rozważania różańcowe z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla tych, którzy niegodnie przystępują do sakramentów. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy marnują świadomie łaskę chrztu i nie wypełniają swoich chrzcielnych zobowiązań. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla uwikłanych w grzech pijaństwa. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy cierpią na chorobę alkoholową i zmagają się ze współuzależnieniem. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla zatwardziałych grzeszników. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy odrzucają prawdę i sprzeciwiają się woli Bożej. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Przemienienie na górze Tabor
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla kapłanów, sióstr i braci zakonnych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Ustanowienie Eucharystii
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla tych, którzy dopuścili się świętokradztwa. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy odkładają spowiedź, rezygnują z Komunii świetej i utracili poczucie grzechu. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

 

Tajemnice radosne [ZOBACZ]

Tajemnice bolesne [ZOBACZ]

Tajemnice chwalebne [ZOBACZ]