Pierwszy Salezjanin w Polsce

Bł. Bronisław Markiewicz

Proboszcz w Błażowej

O tzw. kaucji i parafiance Urszulce

Na probostwie w Gaci

Studia we Lwowie i Krakowie

Metoda "na jagody"

„Chodziłem do każdej chaty i do młodzieży pasącej na polach”

Proroctwo wiejskiego chłopca

Obywatel miasta Lwowa