Pierwszy Salezjanin w Polsce

Bł. Bronisław Markiewicz

Z Władysławem łączyła nas szczególna przyjaźń

Moi rodzice: Jan i Marianna z Gryzieckich

„Ufam Chrystusowi i chcę Mu służyć na wieki”