O tym, że imię „Mi-ka-el” znaczy „Któż jak Bóg”

W niebie | Aniołowie


Sacrum

W niebie | Słowo Boże