38 Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

MICHALICI

Jezus zbawia – niezwykłe spotkanie

MICHALICI

Pomóż mi, Święty Michale!

MICHALICI

Krótka Droga Anielska

MICHALICI

Lipcowe Czuwanie Fatimskie

MICHALICI

Spotkanie z o. Bashoborą w Toruniu

MICHALICI

Michalickie Spotkanie Młodych – zaproszenie

MICHALICI